Sản phẩm

Duyên vị 2

Phô mai và chà bông rong biển

Duyên vị 2

145.000 ₫

Duyên vị 3

Chocolate và phô mai

Duyên vị 3

145.000 ₫

Duyên vị 4

Sầu riêng, chocolate và vị lá dứa

Duyên vị 4

150.000 ₫

Duyên vị 5

Sầu riêng, trà xanh và 7 loại hạt

Duyên vị 5

150.000 ₫

Duyên vị 6

Choco, vị lá dứa và chocolate

Duyên vị 6

150.000 ₫