Bánh Sữa Kem Hokkaido

Bánh Kem Sữa Hokkaido Hoàng Kim

Vỏ bánh xốp mịn, nhân bánh có vị ngọt thanh cùng một chút béo của sữa, được tạo thành dạng kem không quá đặc, vừa đủ để hòa quyện cùng phần bánh ngọt mềm và...

Bánh Kem Sữa Hokkaido Hoàng Kim

125.000 ₫

Bánh Sữa Kem Hokkaido Vị Sầu Riêng

Vỏ bánh xốp mịn, nhân bánh có vị ngọt thanh cùng một chút béo của sữa, được tạo thành dạng kem không quá đặc, vừa đủ để hòa quyện cùng phần bánh ngọt mềm và...

Bánh Sữa Kem Hokkaido Vị Sầu Riêng

125.000 ₫

Bánh Sữa Kem Hokkaido Vị Bơ

Vỏ bánh xốp mịn, nhân bánh có vị ngọt thanh cùng một chút béo của sữa, được tạo thành dạng kem không quá đặc, vừa đủ để hòa quyện cùng phần bánh ngọt mềm và...

Bánh Sữa Kem Hokkaido Vị Bơ

125.000 ₫

Bánh Sữa Kem Hokkaido Vị Milo

Vỏ bánh xốp mịn, nhân bánh có vị ngọt thanh cùng một chút béo của sữa, được tạo thành dạng kem không quá đặc, vừa đủ để hòa quyện cùng phần bánh ngọt mềm và...

Bánh Sữa Kem Hokkaido Vị Milo

125.000 ₫

Bánh Sữa Kem Hokkaido Vị Vani

Vỏ bánh xốp mịn, nhân bánh có vị ngọt thanh cùng một chút béo của sữa, được tạo thành dạng kem không quá đặc, vừa đủ để hòa quyện cùng phần bánh ngọt mềm và...

Bánh Sữa Kem Hokkaido Vị Vani

125.000 ₫
facebook