Bánh Bông Lan Tươi Đài Loan

Duyên Vị 1

Bánh bông lan Duyên Vị 1: Chà bông & Trứng muối

Duyên Vị 1

145.000 ₫

Bánh bông lan Đài Loan vị Mix Nut

Bánh bông lan Đài Loan vị Mix Nut

Bánh bông lan Đài Loan vị Mix Nut

150.000 ₫

Bánh bông lan Đài Loan vị Chocolate

Bánh bông lan Đài Loan vị Chocolate

Bánh bông lan Đài Loan vị Chocolate

145.000 ₫

Bánh Bông Lan Đài Loan Chà Bông Phô Mai Trứng muối

Bánh Bông Lan Đài Loan Chà Bông Phô Mai Trứng muối

Bánh Bông Lan Đài Loan Chà Bông Phô Mai Trứng muối

150.000 ₫

Bánh bông lan Đài Loan vị Phô mai Trứng muối

Bánh bông lan tươi vị Phô mai Trứng muối

Bánh bông lan Đài Loan vị Phô mai Trứng muối

150.000 ₫

Bánh bông lan tươi truyền thống

Bánh bông lan tươi Đài Loan vị Truyền thống

Bánh bông lan tươi truyền thống

120.000 ₫

Bánh bông lan tươi Đài Loan vị Phô Mai

Bánh bông lan tươi Đài Loan vị Phô Mai

Bánh bông lan tươi Đài Loan vị Phô Mai

135.000 ₫

Duyên vị 2

Phô mai và chà bông rong biển

Duyên vị 2

145.000 ₫

Duyên vị 3

Chocolate và phô mai

Duyên vị 3

145.000 ₫

Duyên vị 4

Sầu riêng, chocolate và vị lá dứa

Duyên vị 4

150.000 ₫