Bánh Bông Lan Duyên Vị

Bánh Bông Lan Cuộn Chà Bông Rong Biển

Bánh Bông Lan Cuộn Chà Bông Rong Biển

Bánh Bông Lan Cuộn Chà Bông Rong Biển

145.000 ₫

Bánh Bông Lan Cuộn Chocolate Hạt Điều

Bánh Bông Lan Cuộn Chocolate Hạt Điều

Bánh Bông Lan Cuộn Chocolate Hạt Điều

145.000 ₫

Bánh Bông Lan Cuộn Mè Đen Hạnh Nhân

Bánh Bông Lan Cuộn Mè Đen Hạnh Nhân

Bánh Bông Lan Cuộn Mè Đen Hạnh Nhân

145.000 ₫

Duyên Vị C: Trà Xanh & Lá Dứa

Duyên Vị C: Trà Xanh & Lá Dứa

Duyên Vị C: Trà Xanh & Lá Dứa

150.000 ₫

Duyên Vị B: Sầu Riêng & Lá Dứa

Duyên Vị B: Sầu Riêng & Lá Dứa

Duyên Vị B: Sầu Riêng & Lá Dứa

150.000 ₫

Duyên Vị A: Sầu Riêng & Trà Xanh

Duyên Vị A: Sầu Riêng & Trà Xanh

Duyên Vị A: Sầu Riêng & Trà Xanh

150.000 ₫

Duyên Vị 1

Duyên Vị 1: Chà Bông & Trứng Muối

Duyên Vị 1

145.000 ₫

Bánh Bông Lan Hoàng Kim 6 Lớp

Chiếc bánh là sự kết hợp giữa: 3 lớp bông lan Castella xốp mịn, xen kẽ ở giữa là 3 lớp sốt đặc biệt cùng 3 lớp chà bông trứng muối.

Bánh Bông Lan Hoàng Kim 6 Lớp

115.000 ₫

Duyên vị 2

Duyên Vị 2: Phô Mai & Chà Bông

Duyên vị 2

145.000 ₫

Duyên vị 3

Duyên Vị 3: Phô Mai & Chocolate

Duyên vị 3

145.000 ₫
facebook